Phát triển phần mềm trên Linux (Phần 1)

Bài viết này sẽ tìm hiểu quy trình phát triển game và các công cụ hỗ trợ cho game trên Linux. Tuy vậy nếu bạn muốn viết phần mềm chạy trên Linux, bạn cũng có thể tìm thấy nhiều thông tin bổ ích qua bài viết này. (Nguồn gamedev. Các bạn có thể tham khảo … Đọc tiếp Phát triển phần mềm trên Linux (Phần 1)