Network Problem Ubuntu With IPv6

Your connection was interrupted

dmess gives log with enabled/disabled (br and veth from docker)

[12112.255390] br-28cddb8ac5fe: port 5(veth485d327) entered blocking state
[12112.255395] br-28cddb8ac5fe: port 5(veth485d327) entered forwarding state
[12112.258847] br-28cddb8ac5fe: port 5(veth485d327) entered disabled state
[12112.635330] eth0: renamed from veth3ba38cf
[12112.667538] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth485d327: link becomes ready
[12112.667736] br-28cddb8ac5fe: port 5(veth485d327) entered blocking state
[12112.667740] br-28cddb8ac5fe: port 5(veth485d327) entered forwarding state
[12121.046346] br-28cddb8ac5fe: port 5(veth485d327) entered disabled state
[12121.047117] veth3ba38cf: renamed from eth0
[12121.138354] br-28cddb8ac5fe: port 5(veth485d327) entered disabled state
[12121.140620] device veth485d327 left promiscuous mode
[12121.140624] br-28cddb8ac5fe: port 5(veth485d327) entered disabled state
[12140.073832] veth86cf0e0: renamed from eth0
[12140.159316] br-28cddb8ac5fe: port 4(veth8942a5b) entered disabled state
[12140.159731] br-28cddb8ac5fe: port 3(veth67913ef) entered disabled state
[12140.159886] veth6f87310: renamed from eth0
[12140.287602] br-28cddb8ac5fe: port 4(veth8942a5b) entered disabled state
[12140.289431] device veth8942a5b left promiscuous mode
[12140.289434] br-28cddb8ac5fe: port 4(veth8942a5b) entered disabled state
[12140.325805] br-28cddb8ac5fe: port 1(veth7d6af86) entered disabled state
[12140.325887] vethb3ed495: renamed from eth0
[12140.411663] br-28cddb8ac5fe: port 3(veth67913ef) entered disabled state
[12140.413317] device veth67913ef left promiscuous mode
[12140.413320] br-28cddb8ac5fe: port 3(veth67913ef) entered disabled state
[12140.495221] br-28cddb8ac5fe: port 1(veth7d6af86) entered disabled state
[12140.496889] device veth7d6af86 left promiscuous mode
[12140.496893] br-28cddb8ac5fe: port 1(veth7d6af86) entered disabled state
[12141.378551] br-28cddb8ac5fe: port 2(vethcf1f268) entered disabled state
[12141.378645] veth27ed03c: renamed from eth0
[12141.456007] br-28cddb8ac5fe: port 2(vethcf1f268) entered disabled state
[12141.458171] device vethcf1f268 left promiscuous mode
[12141.458176] br-28cddb8ac5fe: port 2(vethcf1f268) entered disabled state

What should we do?

Disable IPV6

Add to /etc/sysctl.conf

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

Then run

sudo sysctl -p

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s