Đóng thuế cho việc làm kiếm tiền từ nước ngoài.

Cập nhật 2022 https://saylinux.vn/2022/02/15/dong-thue-cho-viec-lam-kiem-tien-tu-nuoc-ngoai-cap-nhat-2022/ Từ bài viết trước có một vài câu hỏi về việc đóng thuế. Mình đã thực hiện xong nghĩa vụ thuế 2018 nên muốn chia sẻ các bạn về quy trình đóng thuế của mình. https://saylinux.wordpress.com/2018/08/31/chia-se-cach-kiem-1-ty-1-nam-bang-nghe-lap-trinh/comment-page-1/#comment-6480 Từ đầu năm 2018 mình đến UBND mình ở để thực hiện đăng kí mở … Đọc tiếp Đóng thuế cho việc làm kiếm tiền từ nước ngoài.