Sony RX100M3 – Direct Upload Authentication

Nếu không thể xác thực facebook được cho Sony Playmemories App các bạn có thể vào link này để xác thực trước cho app. Sau đó có thể quay lại dùng trên máy ^^https://m.facebook.com/dialog/permissions.request?_path=permissions.request&app_id=353590618005903&client_id=3590618005903&redirect_uri=https://www.facebook.com/connect/login_success.html&display=touch&response_type=token&perms=offline_access%2Cpublish_stream%2Cread_stream%2Cuser_photos%2Cuser_videos&fbconnect=1&from_login=1&refid=9&m_sess Source : http://nexusers.blogspot.com.au/2013/04/nex-5r-nex-6-direct-upload-issues-to.html