Máy chủ về mã nguồn mở của FPT đã hoạt động trở lại

Không có bất kì một thông tin chính thức nào nhưng hôm nay dạo 1 vòng trên mạng thì tình cờ phát hiện máy chủ http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/ đã hoạt động trở lại với tốc độ chẳng thua kém xưa, chạy trên một server mới. Từ nay thì bạn có thể update Ubuntu ngon lành trở lại … Đọc tiếp Máy chủ về mã nguồn mở của FPT đã hoạt động trở lại