Không thể truy cập vào Ubuntu-VN

Cách đây 2 ngày server của Ubuntu-VN không thể truy cập vào được. Lý do được biết là do ổ cứng của Server có vấn đề. Hiện tại thì phía quản lý hệ thống đang tiến hành khắc phục. Nếu không thể phục hồi lại ổ cứng thì ban quản trị Ubuntu-VN sẽ sử dụng … Đọc tiếp Không thể truy cập vào Ubuntu-VN