XVNKB đã hoạt động với Ubuntu 8.10

Khuyên dùng: Gõ tiếng Việt với SCIM-UNIKEY Xác nhận gặp lỗi với GIMP còn Automount USB thì bình thường vẫn mount được. Nếu bạn muốn sử dụng GIMP thì hãy dùng bộ gõ SCIM hoặc khởi động bằng cách ở bên dưới.  Ở phiên bản 8.10 SCIM cũng đã cải tiến phương pháp gõ rất … Đọc tiếp XVNKB đã hoạt động với Ubuntu 8.10