m17n 1.5.1 có cải tiến đáng kể với bộ gõ tiếng Việt

Khuyên dùng: Gõ tiếng Việt với SCIM-UNIKEY Tất cả bài viết về SCIM đã được đưa chuyển về. Hướng dẫn - Gõ tiếng Việt cho người mới sử dụng bằng SCIM Lúc trước mình đã có thử đưa ra một cái bộ SCIM gõ nhưng cách gõ của nó vẫn còn rất ngu như ở bản … Đọc tiếp m17n 1.5.1 có cải tiến đáng kể với bộ gõ tiếng Việt