Diễn đàn cho cộng đồng Ubuntu Việt Nam?

Dù hiện nay thời gian của mình có ít. Nhưng mình vẫn đang ấp ủ một dự án diễn đàn cho cộng đồng người sử dụng Ubuntu ở Việt Nam. Mình xin ý kiến của các bạn về diễn đàn đó như thế nào. Lưu ý, chỉ cho những người dùng Ubuntu mục tiêu là … Đọc tiếp Diễn đàn cho cộng đồng Ubuntu Việt Nam?