Upgrade (update) Ubuntu 7.04 (FeistyFawn) sang Ubuntu 7.10 (GutsyGibbon) bằng đĩa CD.

Đầu tiên bạn vào trang http://www.ubuntu.com/getubuntu/download và chọn một server ưng ý cho bạn. Mình sử dụng mạng Viettel và thấy server Ftp-mirror.internap.com chạy rất ngon. Bạn đánh dấu check vào Check here if you need the alternate desktop CD. This CD does not include the Live CD, instead it uses a text-based installer. Chỉ … Đọc tiếp Upgrade (update) Ubuntu 7.04 (FeistyFawn) sang Ubuntu 7.10 (GutsyGibbon) bằng đĩa CD.