Install ubuntu 18.04 on Dell Latitude 7490

Lesson, delete everything on the partition that you want to make boot disk... Problem came from the boot disk instead of of Ubuntu and Dell I've tried many time with ubuntu-16.04.4-desktop-amd64.iso . The ubiquity crashed with some errors  debian-installer/locale doesn't exist Upgraded ubiquity as comment here https://askubuntu.com/questions/1033179/ubuntu-18-04-installer-crashes-on-dell-xps-15-9560 But no successful. I even tried with 16.04.4... … Đọc tiếp Install ubuntu 18.04 on Dell Latitude 7490

Tài liệu OpenOffice.org 3.0, Thunderbird, Firefox, Unikey và Ubuntu 8.04 tiếng Việt

Nguồn http://hanoi.centre-linux.org/article.php3?id_article=107 Văn phòng Công nghệ thông tin, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ vừa mới công bố 2 bộ tài liệu về Phần mềm tự do mã nguồn mở sau đây: Bộ tài liệu bao gồm 4 quyển tài liệu sử dụng cho OpenOffice.org 3.0 (3 tài liệu về Writer, Calc, Impress), Mozilla … Đọc tiếp Tài liệu OpenOffice.org 3.0, Thunderbird, Firefox, Unikey và Ubuntu 8.04 tiếng Việt

Dự án MOST (Mandatory Opensource Software Translation)

Trang chủ luôn cập nhật tại: http://du-an-most.hanoilug.org/MostWiki Đây là một dự án phối hợp giữa Văn phòng Công nghệ thông tin thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, (nay viết tắt là VPCNTT), và cộng đồng người dùng phần mềm tự do mã nguồn mở ở Việt Nam, đặc biệt là những người tham gia … Đọc tiếp Dự án MOST (Mandatory Opensource Software Translation)

Bản thử nghiệm chính thức của scim-unikey

Trang chủ của dự án tại http://scim-unikey.googlecode.com/ Ưu điểm của phương thức gõ này là sử dụng Engine của Unikey nên rất thông minh. Là một Input Method của SCIM nên bất cứ hệ thống nào sử dụng SCIM đều dùng được. Download bản mới nhất tại http://code.google.com/p/scim-unikey/downloads/list?q=label:Featured Update:Phiên bản 0.1.1a đã hỗ trợ bảng … Đọc tiếp Bản thử nghiệm chính thức của scim-unikey