Đặt vé xem phim CGV không lỗi chặn vé lẻ?

Một số rạp CGV nhỏ nếu đặt vé sẽ bị lẻ 1 chỗ sẽ không được đặt Online và báo lỗi "Vui lòng không chừa ghế trống" Vì vậy sẽ có 1 hàng không thể đặt online được, nhưng mua tại rạp vẫn được. Tuy nhiên để đặt vé không bị restrict này rất đơn … Đọc tiếp Đặt vé xem phim CGV không lỗi chặn vé lẻ?