Lỗ hổng bảo mật trong hệ thống của Mobifone khiến khách hàng có bị tự đăng kí dịch vụ MobileTV ngoài ý muốn

Cảnh báo: bài viết có sử dụng những API thật của Mobifone để minh họa. Nếu người xem sử dụng dịch vụ Internet 3G của Mobifone để đọc bài này có thể đã bị đăng kí dịch vụ nếu lỗ hổng bảo mật vẫn chưa được sửa chữa, hãy kiểm tra tin nhắn và hủy … Đọc tiếp Lỗ hổng bảo mật trong hệ thống của Mobifone khiến khách hàng có bị tự đăng kí dịch vụ MobileTV ngoài ý muốn