Âm thanh Skype trong ubuntu bị rè

Nếu các bạn bị lỗi âm thanh notification của skype bị rè. Khi có chat hoặc khi on off thì lý do là pulse audio bị lỗi. Có cách fix bằng cách thay đổi config:   http://askubuntu.com/questions/157891/skype-and-vlc-sounds-sizzle-distorted-bad/201747#201747   Sửa file /etc/pulse/default.pa sudo gedit /etc/pulse/default.pa   Tìm dòng load-module module-udev-detect hoặc load-module module-hal-detect Thêm tsched=0 vào cuối dòng Lưu … Đọc tiếp Âm thanh Skype trong ubuntu bị rè