Kết nối Internet qua điện thoại bằng Bluetooth trên Ubuntu

Mượn được cái điện thoại có hỗ trợ 3G, nhưng quên mượn sợi dây, mình đành mày mò cách để dùng Bluetooth kết nối với điện thoại để làm một Modem. Cấu hình GPRS và 3G tại Việt Nam là như nhau vì vậy có thể dùng chung, nhưng trước khi dùng phải đăng ký … Đọc tiếp Kết nối Internet qua điện thoại bằng Bluetooth trên Ubuntu